Jsou úvěrové registry opravdu strašákem?

V České republice jsou tři základní úvěrové registry s daty o nás fyzických osobách včetně podnikatelů. Jaké informace se v nich uchovávají, kdo k nim má přístup, a je třeba se těchto registrů obávat, pokud žádáme o půjčku? Pojďme se si shrnout nejdůležitější informace.

Autor: Libor Vaníček

Vydáno: 10.2.2019

Bankovní registr klientských informací

Bankovní registr klientských informací je označovaný zkratkou BRKI. Registr založily banky. Registr pro ně vede nezávislá společnost CBCB. Jedná se o rozsáhlou databázi údajů poskytnutých úvěrů fyzickým osobám včetně podnikatelů, jejich osobních údajů, parametrů poskytnutých půjček a platební disciplíny. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace. Z pohledu bank registr funguje na principu reciprocity. Banky do registru posílají informace o všech svých úvěrových klientech a zároveň mohou požadovat informace o lidech, kteří do banky přišli požádat o úvěr, a které banka doposud nezná. Analýzou informací z registru v kombinaci s dalšími informacemi, které si od nás banka v žádosti o úvěr vyžádá, pak posuzuje žadatelovy předpoklady řádně a včas splácet požadovaný úvěr.

V dnešní době probíhá posouzení žádosti o spotřebitelský úvěr velmi automatizovaně, zřídka žádost pracovník banky. Každá banka má nastavený soubor automaticky uplatněných pravidel pro posouzení bonity klienta. Pokud nás systém schválí, můžeme dostat úvěr v řádu minut. Pokud nás naopak systém jednoznačně označí negativně, úvěr nám banka neposkytne. Pouze v případě, kdy systém nemá dostatek informací pro rozhodnutí, předá naši žádost na posouzení pracovníkovi banky. Ten buď rozhodne nebo nás požádá o doplnění nějakých informací či dokumentů. U hypotečních úvěrů podíl automatického schvalování výrazně klesá a větší roli hraje osobní posouzení zaměstnancem banky. U těchto úvěru se neposuzuje pouze bonita žadatele, jeho předpoklady úvěr řádně a včas splatit, ale i zastavovaná nemovitost, zápis v Katastru nemovitostí či způsob výplaty půjčovaných peněz. Celý úvěrový proces je výrazně komplikovanější a musíme počítat s podstatně delší dobou pro vyřízení žádosti o úvěr, a to až několik dní, u skutečně komplikovaných žádostí i více než týden.   

Banka potřebuje náš souhlas k tomu, aby o nás s registrem komunikovala. Zde může někoho, kdo tuší, že nemá bezproblémové záznamy v registru, napadnout, neudělení souhlasu. Je to naše právo, ale pro banku to bude velmi varovný signál a s úvěrem se můžeme rozloučit.

Na druhou stranu, je-li naše platební disciplína dobrá, pozitivní informace v úvěrových registrech zrychlí schválení naší žádosti o další úvěr a příznivě se projeví v nabídnuté úrokově sazbě.

Informace o nás z registru nezmizí dnem splacení úvěru. Informace se v registru uchovávají po dobu čtyř let. V případě, že o úvěr pouze požádáme, a i když nám nebude poskytnut, záznam naši žádost zůstane v registru jeden rok. Proto nelze doporučit žádat o úvěr příliš často. Banky takovou informaci považují za rizikový faktor.  

Více informací o BRKI najdete zde  https://www.cbcb.cz/caste-otazky/

 

Nebankovní registr klientských informací

Nebankovní registr klientských informací je označovaný zkratkou NRKI. Princip činnosti a uchovávané informace se zásadním způsobem neliší od popsaného bankovního registru. Pojďme se zaměřit pouze na odlišnosti. Jak již samotný název napovídá, hlavní rozdíl je v tom, že tento registr spravuje databázi údajů o úvěrových produktech klientů nebankovních subjektů, konkrétně leasingových společností, společností poskytujících spotřebitelské úvěry a faktoringových společností. I tento registr eviduje poskytnuté úvěry. Informace v registru jsou uchovávané po celou dobu smluvního vztahu. V případě neúspěšné žádosti úvěr, ale pouze po dobu 6 měsíců, na rozdíl od 12 měsíců u registru BRKI.

 

Zajímá vás jaké informace jsou o vás v registru vedené? Máte právo požádat o výpis z vašeho účtu. Výpis je možné získat osobně na adrese Štětkova 1638/18, Praha 4, či do datové schránky, poštou nebo emailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem. Více informací o NRKI najdete zde https://www.kolikmam.cz/sluzby/vypisyzregistru/  

 

SOLUS - Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům

Posledním z významných úvěrových registrů, se kterými se můžeme setkat, je SOLUS. Ten si klade za cíl přispívat k prevenci předlužení nás spotřebitelů, k prevenci růstu počtu dlužníků, ke zvýšení vymahatelnosti dluhů a ke snižování rizika finanční ztráty věřitelů. Členy sdružení jsou prakticky všechny významnější banky, stavební spořitelny, poskytovatelé energií, nebankovní poskytovatelé půjček, telekomunikační operátoři, ale i další společnosti z oblasti obchodu a služeb, např. AVON, CCS či DIGI.

Jestliže u BRKI a NRKI můžeme hovořit o databázi „větších úvěrů“, v databázi SOLUS jsou evidované prakticky veškeré záznamy o naší platební morálce. I když jsme doposud nečerpali žádný úvěr od banky či jiné finanční instituce, je vysoce pravděpodobné, že v tomto registru se můžeme objevit. Každý z nás odebírá elektřinu, plyn či využívá služeb mobilního operátora. Nedisciplinovanost při platbě těchto našich „malých“ závazků, může negativně ovlivnit naše plány na novou hypotéku. Je proto dobré mít v účtech pořádek. Jak se říká, pořádek dělá přátele, a u peněz to platí obzvlášť. Ale nepropadejte depresi, jednou pozdě zaplacený účet za telefon z nás neplatiče neudělá. Naše bonita je posuzovaná komplexně a často dochází ke kombinaci informací z popsaných registrů. 

Jedno doporučení na závěr. Informace z výše uvedených registrů nelze odstranit. Ty zmizí pouze uplynutím definovaných lhůt. Pokud vám bude někdo za peníze nabízet odstranění vašich špatných záznamů z registrů, nevěřte, neplaťte. Jsou to vyhozené peníze.

 

Tento článek byl uveřejněn 10.2.2019. Informace v něm již nemusejí být aktuální.